Հուլիսի 17-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ չի բացառվում, որ նոր ռամանտիկ հարաբերություններ սկսվեն Ձեզ համար

Հուլիսի 17-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ չի բացառվում, որ նոր ռամանտիկ հարաբերություններ սկսվեն Ձեզ համար

Խոյ.
Հաջող օր է, շատ բան տրվում է հեշտությամբ, իսկ ձեր հաջողություններին կարելի է միայն նախանձել: Ինչ էլ որ տեղի ունենա, դուք միևնույն է, չեք կորցնում լավատեսությունն ու հոգեկան հավաս արակշռությունը: Շրջապատի մար դիկ հաս կանում են, որ ձեր վրա կարելի հենվել և էլ’ ավելի են ձեզ գնահատում: Բարենպաստ

օր է ղեկավա րության և ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպելու համար, ձեր գաղափարները կարող են լուրջ աջակցություն ստանալ: Դրանից բացի, օրը հարմար է աշխարհիկ միջոցառումների համար, ձեզ դուր է գալիս ուշադրության կենտրոնում լինել, լսել հաճոյախոսություններ:

Ցուլ.
Այսօր ուշադիր եղեք հատկապես առաջին կեսին` դա այն ժամանակահատվածն է, երբ դուք ավելորդ բան շատ եք խոսում: Դրա հետ մեկտեղ էլ ձեր գործերին ակտիվորեն խառնվում են մա րդիկ, ում վստահելու հիմքեր դուք չունեք: Փորձ ելով պաշտպանել ձեր շահե-րը, դուք կոշտ ու անզիջում դիրք եք բռնում, դրանով իսկ սադրելով

ձեր հանդեպ անբարյացման տրամադրվածներին: Ծախսերը ձեր սպասվածից ավելի շատ կլինեն, և ռիսկ կա մնալ առանց գումար:Օրվա ե րկրորդ կեսին հն արավոր կլինի առօրեական միապաղաղ գործերից անցնել ավելի հետաքրքիր ու հրապուրիչ բանի: Դուք ստեղծագործական ուժերի ներհոսք եք զգում, զարմացնում շրջա-պատին ձեր օրիգինալ գաղափարներով:

Երկվորյակներ.
Այսօր դուք չափից ավելի ինքնավստահ եք և դա իր լուրջ հիմքերն ունի: Օրը կապված կլինի կարևոր հաղթանակների հետ, եթե դուք ձեր մեջ գտնեք բավարար չափով վճռականություն և համարձակություն` շատ ուժեղ մրցակցի հետ անհավասար պայքարի մեջ մտ-նելու համար: Կարող են տարաձայնու թյուններ ծագել

ղեկավարության և ավագ սերնդի ազգակ անների հետ, սա կայն դուք կկարո-ղանաք ապացուցել ձեր ճշմարտացիությունը,չոտնահարելով որևիցե մեկի շահերն ու ինքնասիրությունը: Նշանի որոշ ներկ այացու-ցիչ-ներ այսօր հեշտությամբ կսիրահարվեն, մնում է միայն, որ նրանք կարողանան ճիշտ արտահայտել իրենց զգացմունքները,և պա-տասխանը իրեն սպասեցնել չի տա:

Խեցգետին.
Դուք այսօր հիանալի կարգավորում եք բոլոր գործերը` հակառակ մանր դժվարություններին և թյուրիմածություններին: Ձեր կայաց-րած որոշումները աչքի են ընկն ում խելամտությամբ և հեռատ եսությամբ: Դրանք նաև կայա ցվում են ճիշտ ժամանակին, ինչն էլ օգնում է ձեզ` իրավիճակից առավելագույնս շա հած

դուրս գալ: Օրվա ընթացքում աճում է հետաքրքրու թյունը հասարակ ական ու քաղաքական կյանքի հանդեպ, դուք ավելի շատ ժամանակ ծախսում եք ուրիշների, քան` ձեր գործերի վրա: Հարմար օր է նոր պաշտոնում աշխատանքի անցնելու համար:

Առյուծ.
Ոչ միանշանակ ու բարդ օր է: Լավ կլիներ, որ մի որևէ հետաքրքիր ու հեռանկարային բանով զբաղվեիք, որը ձեզ ամբողջովին կկլա-ներ ու կստիպեր կենտրոնանալ: Նշանի որոշ ներկայացուցիչների մոտ հետաքրքրություն կառաջանա գիտական հետազոտություն-ների հանդեպ, նրանցից ոմանք հնարավորություն կունենան

շարունակել կրթությունը կամ բարձրացնել որակավորումը:Չեն ստաց-վում մտերիմների հետ հարաբերությունները` նրանք ձեզ թվում են ոչ բավարար հետաքրքիր և դուք չեք կարողանում համախոհներ գտնել: Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ իրենց անհաջողություններում սկսում են մեղադրել շրջապատի մարդկանց:

Կույս.
Այսօր դրական միտումների ազդեցությունը ուժեղ կլինի, միայն օրվա սկզբին հնարավոր են որոշ դժվարություններ: Դրանք առաջին հերթին կապված կլինեն ձեր տրամադրության հետ, որն անկ այուն է և կարող է փ չանալ ամեն մի ման րուքից; Դրա հետ մեկտեղ էլ դուք շատ կասկածամիտ եք և հաճախ եք բոլոր

ովին անհիմն թաքնված մտքեր փն տրում: Շնորհիվ ձեր եռանդի և նպատակամղվա-ծության, դուք հարթում եք բոլոր այն գործերը, որոնք շատերի ատամների բանը չեն: Ոմանց համար դուք դառնում եք փրկօղակ, քա-նի որ սիրով ու անշահախնդիր օգնում եք դժվարության մեջ հայտնվածներին:

Կշեռք.
Օրը բավական անհարթ է, և պահերով դժվարություններ կծագեն: Ռիսկ կա ընկնել վատ ազդեցության տակ, դառնալ խաղալիք ինչ-որ մեկի հմուտ ձեռքերում: Դուք չափից ավելի մեծ նշանակություն եք տալիս ապագայի մասին մտորումներին, չնայած ավելի ճիշտ կլիներ կենտրոնանալ ներկայի վրա: Անխոս, հաջող կլինի օրը

հատկապես ինտելեկտուալ ջանքեր և ստեղծագործական մոտեցում-ներ պահանջող աշխատանքների համար: Դուք ի վիճակի եք գտնել այն իրադարձությունների իրական պատճառները, որոնք մարդ-կանց դրել են փակուղու մեջ, ինչպես նաև կարող եք գտնել սեփական գործողությունների և ուրիշների վարքագծի միջև կապը:

Կարիճ.
Օրվա առաջին կեսին կարելի է պրոֆեսիոնալ և ֆինանսկաան խնդիրներ լուծել: Սա այն ժամանակահատվածն է, երբ դուք ի վիճա-կի եք հստակորեն գործողությունների պլան մշակել, իսկ հետագայում ուղղակի կետ առ կետ իրականացնել այն,առանց ամեն առան-ձին քայլի վրա մտածելու:Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ վերանայելով

իրենց վարքագիծը,կփոխեն ապագային միտված իրենց պլա ն-ները: Հնարավոր է ռոմանտիկ կապ: Այսօր սկսված հարաբերությունները բարդ կլինեն,քանի որ դրանցում շատ են պատրանքներն ու հնարովի բաները, փոխարենը քիչ է անկեղծությունը:

Աղեղնավոր.
Այսօր հատկապես ողջունվում են հասարակական գործունեությամբ զբաղվելը և բարեգործական նախագծերում ներգրավվելը: Բա-րենպաստ են ֆինանսական հեռանկարները, կարելի է գործարքներ կնքել և խոշոր գնումներ կատարել: Մարդկանց հետ հեշտութ-յամբ եք լեզու գտնում, սակայն իրականում ոչ մեկին չեք

վստահում, և մարդիկ դա զգում են:Օրվա երկրորդ կեսին կարող են մանր տհաճություններ ծագել, նաև չեն բացառվում տհաճ լուրերը: Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ հրաժարվում են նախապես մշակած պլաններից` նախապատվությունը տալով նոր գաղափարներին, սակայն դժվար թե դա իրեն արդարացնի:

Այծեղջյուր.
Այսօր ձեզ մոլորության մեջ գցելը բավական հեշտ է, ինչից էլ կշտապես օգտվել անբարյացկամները: Հնարավոր են լուրջ ֆինանսա-կան կորուստներ, կա վտանգ ներդնել փողերը ձախողման դատապարտված գործի մեջ: Դրա հետ մե կտեղ էլ օրը հար մար է ինտե-լեկտուալ աշխատանքի և բարդ խնդիրների լուծման համար:Օրվա

երկրորդ կեսը նվիրված կլինի անձնական ու ընտանեկան գոր-ծերին: Դուք թույլ չեք տալիս սխալներ, սակայն իրադարձությունները չեն զարգանում այն պես, ինչ պես դուք կցան կանայիք: Հնա-րավոր են զգալի ծախսեր` կապ ված կահույքի գնման և բնակա րանը բարեկարգելու հետ: Ուղևորություններին պատրաստվեք լրջորեն` դա կօգնի խուս ափել հետաձգումներից:

Ջրհոս.
Այսօր բազմաթիվ հետաքրքիր գործնական առաջարկություններ կլինեն, սակայն դուք պետք է հիշեք, որ նոր ոլորտում հաջողության հասնել կարելի է միայն որոշ ժամ անակ անց: Օրվա սկիզբը առավել բարդ ժամա նակահատվածն է, երբ դուք էմոցիոնալ առումով անկայուն եք և հեշտությամբ եք տրվում սադր անքների: Դուք

վիճ ում եք անգամ ամեն ամտերիմ մարդկանց հետ, նրանք ձեզ չեն հասկանում և բնականաբար` նաև չեն աջակցում: Այնպես որ ստեղծված հոգեբանական իրավիճակում լավագույն տարբերակը, որ աստղերը կարող են ձեզ առաջարկել, դա երեկոն միայնության մեջ անցկացնելն է:

Ձկներ.
Այն որոշումները, որ դուք այսօր կայացնում եք, աչքի են ընկնում իրենց յուրահատկությամբ և համարձակությամբ, այդ իսկ պատճա-ռով էլ ոչ միանգամից են աջակցություն ստանում: Սակայն դուք չեք հանձն վում և ճիշտ եք անում, քանի որ հաջո ղության հասնելու ձեր շանսերը շատ մեծ են: Բարե նպաստ օր է

պրոֆեսի ոնալ ոլորտում ոչ մեծ փոփոխո ւթյունների, ինչ պես նաև նոր գործ սկսելու համար, որում լիովին կբացահայտվեն ձեր ունակությունները: Մի ծուլացեք և մի տրվեք գայթակղություններին` միայն ձեր անձնա-կան թուլություններն են, որ կարող խանգարել մտահղացումների իրականացմանը:

(Visited 15 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ԱԶԴԱԿ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: