Կարիերայի աճ, հաջողակ բիզնես, հարստություն․․․Ինչ սպասել 2021 թվականի երկրորդ կեսին

Կարիերայի աճ, հաջողակ բիզնես, հարստություն․․․Ինչ սպասել 2021 թվականի երկրորդ կեսին

Ֆինանսներ և աշխատանք:

Աշխատանքի և բիզնեսի մեջ անհրաժեշտ է հաշվի առնել Մարսի աշնանային հետադարձ շարժումը: Սեպտեմ-բերը, հոկտեմբերն ու նոյեմբերը հարմար չեն աշխատանքային գործունեության փոփոխման և բիզնես բացելու համար:

Այս պահին հաջողակ է վերադառնալ անցյալի անա վարտ նախա գծերին և անցյալում ինչ-որ բան փոխել: Ֆիզի-կական վարժությունը կնպաստի հուզական վիճակին `հաջողո ւթյամբ վերադարձնելով ճկո ւնությունը, ուժը և էներ գիան այս ամիսներին:

Յուպիտերի և Պլուտոնի այնպիսի հզոր մոլորակների հազ վագյուտ հան դիպումը աննկատ չի մնա, նրանց հա-մար, ովքեր մտածո ւմ են 2021 թվականի ֆինանսական թեման: «Հսկա ների» կապը տեղի կունենա 2021 թվա-կանի երկրորդ կեսին: Դրանք կանդր ադառնան համաշխա րհային ֆինանսական համակարգի վրա և կներկա-յացնեն նորարարություններ:

Նաև սա այն ժամանակն է, երբ մեծ հնարավորություններ կբացվեն նյութական և անձնական աճի համար: Յու-պիտերը օգնում է նպատակներ դնել, Պլուտոնը օգնում է կենտր ոնանալ և իրակա նացնել դրանք: Միասին, այս երկու մոլորակները ի վիճակի են արտադրել ուժեղ արտաքին փոփոխո ւթյուններ, որոնք կազդեն ներքին էութ-յան վրա:

(Visited 30 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ԱԶԴԱԿ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: