Լույսի խորհուրդները

ԼՈՅՍԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ

1. Կը լուսաւորուինք քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ ներկայ եղար քու Որդիիդ մկրտութեան Յորդանան գետին մէջ:
2. Կը լուսաւորուինք քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ դուն միջնորդեցիր Յիսուսի քով՝ կատարելու իր առաջին հրաշքը Կանայի հարսանիքին:
3. Կը լուսաւորուինք քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ ապրեցար քու Որդիիդ առաքելական կեանքը, որուն ընթացքին Ան աւետեց Աստուծոյ Արքայութիւնը:
4. Կը լուսաւորուինք քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ՝ Յիսուս Քրիստոս իր աոաքեալներուն առջեւ պայծաոակերպեցաւ Թափոր լերան վրայ:
5. Կը լուսաւորուինք քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ ականատես եղար քու Որդիիդ հաստատած Ամենասուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին Վերնատան մէջ՝ Վերջին Ընթրիքին:

ՏՐՏՄՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
(Չորեքշաբթի – Ուրբաթ)

1. Կը տրտմինք քեզի հետ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ մեզի համար, արիւնով քրտնեցաւ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ:
2. Կը տրտմինք քեզի հետ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ մեզի համար, սիւնին վրայ ձաղկուեցաւ:
3. Կը տրտմինք քեզի հետ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ մեզի համար, փուշով պսակուեցաւ:
4. Կը տրտմինք քեզի հետ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ մեզի համար, խաչափայտը իր ուսերուն վրայ առաւ:
5. Կը տրտմինք քեզի հետ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ մեզի համար, խաչուեցաւ երկու աւազակներու միջեւ:

ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
(Երեքշաբթի – Կիրակի)

1. Կը փառաւորենք քեզ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ յարութիւն առաւ մեռելներէն:
2. Կը փառաւորենք քեզ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ քու Որդիդ երկինք համբարձաւ:
3. Կը փառաւորենք քեզ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին՝ հրեղէն լեզուի նման, իջաւ առաքեալներուն վրայ:
4. Կը փառաւորենք քեզ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ երկինք վերափոխուեցար հոգւով եւ մարմնով:
5. Կը փառաւորենք քեզ, ով Կոյս Մարիամ, որովհետեւ փառքով պսակուեցար Ամենասուրբ Երրորդութենէն:

(Visited 28 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ԱԶԴԱԿ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: