Շնորհակալություն Տեր իմ

Շնորհակալութի՛ւն Քեզի, Հա՜յր ամենակալ, որ սուրբ Եկեղեցիդ մեզի պատրաստեցիր իբրեւ նաւահանգիստ, սուրբ տաճար մը, ուր սուրբ Երրորդութիւնդ կը փառաբանուի: Ալէլուիա:

Շնորհակալութի՛ւն Քեզի, Քրիստո՛ս Թագաւոր, որ մեզի կեանք պարգեւեցիր սուրբ եւ կենարար Մարմինովդ եւ Արիւնովդ: Քու առատ ողորմութիւնդ եւ քաւութիւնդ շնորհէ մեզի: Ալէլուիա:
Շնորհակալութի՛ւն Քեզի, ճշմարի՛տ Հոգի, որ սուրբ Եկեղեցին նորոգեցիր: Երրորդութեանդ հաւատքով զայն անարա՛տ պահէ այժմէն մինչեւ յաւիտեան: Ամէն:

Ընդունէ՛ փառաբանական մեր արտայայտութիւնները եւ մեր խոնարհ աղօթքները, ո՛վ Տէր, անդադար բարեխօսութեամբը Քու անարատ եւ ամենաերջանիկ մօրդ՝ սուրբ կոյս Մարիամի, որ Քեզ՝ Ճշմարիտ Աստուածդ ծնաւ իբրեւ մարդ, հողեղէն իր գիրկին մէջ կրելով հողեղէններու եւ հրէղէններու ստեղծիչ հուր

աստուածութիւնդ՝ իբրեւ օրինակ բոլոր բանականներուս, որ մեզ արարեցիր եւ կոչեցիր՝ աստուածակիր անօթներ ըլլալու, սրբուած տաճարներ՝ ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Այս անսահման, աներեւակայելի եւ անպատմելի շնորհքիդ համար յաւէտ կ’օրհնե՜նք Քեզ: Ամէն:

(Visited 50 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ԱԶԴԱԿ
Комментарии: 1
  1. Insoccall

    In a study that was published in 1983, approximately 60 of nursing home residents and 23 of ambulatory patients were receiving drugs with anticholinergic properties cialis prices

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: